عكس يادگاري با كوسه ها

دختران غواص در عمق 50 متري دريا    با نزديك شدن بازي هاي المپيك، اين روزها در تهران وقتي حرف از ورزش دختران مي شود، همه به ياد دختران ورزشكاري مي افتند كه قرار است همراه با كاروان ورزشي ايران حضور در المپيك پكن را تجربه كنند اما در همين حال و هوا در جنوب ايران دختراني هستند كه در عمق 30 متري آب غوطه ورند و هيجان شنا در آب هاي جنوب را با انداختن عكس يادگاري با كوسه ها كامل مي كنند. براي اين دختران ورزش حرفه يي مفهومي ندارد. آنها فقط دنبال هيجان هستند، يك ماجراجويي كامل كه قابل مقايسه با هيچ كدام از رشته هاي ورزشي نيست.
    
نگين صفايي و ملودي طباطبايي جزء اولين دختراني بودند كه غواصي در ايران را شروع كردند. هر دوشان شناگر بودند و بعد از شنا نجات غريقي و سينكرونايز (شناي موزون) را هم تجربه كردند اما يك موقعيت ساده حالاآنها را به غواصاني حرفه يي تبديل كرده كه نه تنها تا عمق 48 متري را پايين رفته اند بلكه در كنار غوص هاي متعدد حالاگواهينامه راندن قايق هاي زير 500 تن را دارند، گره هاي ملواني را بلدند، كمك هاي اوليه مي دانند و حتي مي توانند مانند بومي هاي جنوب آب و هوا را پيش بيني كنند. با نگين و ملودي زماني صحبت كردم كه طبق روال عادي شاگرداني را از تهران به قشم برده بودند تا تجربه هيجان انگيز دنياي زير آب را با آنها شريك شوند.
    نگين، ملودي و مليسا طباطبايي همراه با يك دختر ديگر چند سال پيش توسط يكي از بستگان خواهران طباطبايي به يك غواص صنعتي معرفي شدند تا در كنار او و تيمش غواصي تفريحي را شروع كنند. آقاي مقدم اكبري از ساليان پيش به عنوان يك غواص صنعتي شناخته شده بود و با اضافه شدن دختران به تيمش غواصي تفريحي را هم پيگيري كرد. مدتي بعد فدراسيون هم يك دوره آموزشي برگزار كرد و آنها غوص با مربيان خارجي را تجربه كردند. در آن دوره آموزشي ژان داريا، غواص اهل بلژيك همراه خود از يك غواص زن اهل صربستان هم استفاده مي كرد و بعد از آن دوره آموزشي بود كه غواصي دختران در ايران حالت جدي تري به خود گرفت. اما چهار غواصي كه كارشان را با آقاي مقدم شروع كرده بودند، همچنان به فعاليت با او ادامه مي دادند و اين طور بود كه در طول مدت آموزش شان در قشم، كيش، چابهار و حتي درياي خزر غواصي كردند و همزمان مراحل مختلف آموزش غواصي و مدرسي را هم پشت سر گذاشتند تا حالاديگر خودشان دختران جوان عشق دريا را به ضيافت كوسه ها ببرند.
    
    به ماهي ها سلام كن
    «عمق 20 متري جزيره لارك يك كشتي غرق شده. نمي تواني تصور كني چقدر زيباست.» نگين صفايي كه اين بار همراه با ملودي طباطبايي چهار شاگرد تازه كار به قشم برده، از زيبايي هاي زير آب مي گويد. او آنقدر شيفته دنياي زير آب شده كه شنا و سينكرونايز را كنار گذاشته و فقط به غواصي فكر مي كند: «اينجا يك دنياي ديگر است. فكر مي كنم مثل همان چيزي كه فضانوردان در فضا تجربه مي كنند، حتي خيلي بهتر. چون آنها در فضا تنها هستند اما اينجا پر است از موجودات زيبا.» او و شاگردانش روز قبل حسابي به دردسر افتاده بودند. بعد از آنكه ماشين شان را از گل و لاي ساحل بيرون كشيدند، يادشان آمد كه جزيره ناز هنگام مد كاملاً زير آب مي رود و آنها بايد مواظب مي بودند قبل از مد كامل روي آب بيايند. اما با توفاني شدن ناگهاني دريا كار سخت شد و غواصان تازه كار كمي ترسيدند: «ما به بچه ها مي گوييم دست همديگر را رها نكنند. جريان آب در عمق هم وجود دارد و ممكن است برايشان دردسرساز شود. البته آنها بلدند قطب نما را بخوانند و مي دانند كجا به سطح آب بيايند.» براي صفايي و گروهش هيچ وقت حادثه بدي پيش نيامده، آنها آنقدر با وسواس مسائل ايمني را رعايت مي كنند كه احتمال هر خطري را به صفر مي رسانند: «هيچ وقت توي تور ماهيگيري نيفتاده ام اما پيش آمده كه بهش گير كرده ام، خوشبختانه تنها نبودم و مشكلي پيش نيامد.» ملودي هم يادش مي آيد كه يك بار قايق شان وسط دريا از كار افتاد و چند ساعتي زير آفتاب ماندند با اين حال «همان هم خوش گذشت.» نگين از غواصي فقط خاطره خوب دارد: لاك پشت هاي چابهار و ماهي هاي بزرگ خليج فارس برايش خاطره ساز بوده اند: «يك بار آن زير ماهي گرفتيم و بعد آمديم بالاهمان ماهي ها را كباب كرديم، خورديم. عالي بود.» صفايي كه تا عمق 48 متري دريا را در اطراف جزيره قشم پايين رفته از گونه يي ماهي به نام هامور صحبت مي كند كه حجمش به اندازه يك رنو است اما هيچ چيز به اندازه كوسه ها جالب به نظر نمي رسد. در فيلم هاي سينمايي در كنار غواصان هميشه يكي دو تا كوسه هم شناورند اما صفايي كه در تنگه هرمز كوسه ها را از نزديك ديده، مي گويد: «همه كوسه ها كه حمله نمي كنند. يك گونه خاص از آنها خطرناك هستند كه آن هم اگر خون در آب باشد به سمتت مي آيند و به هر چيزي كه برخورد كنند، گازش مي گيرند. من با كوسه ها عكس هم دارم،» براي او غواصي فقط زيبايي دارد. هيچ وقت آن پايين در عمق زياد مساله پيش نيامده كه بترسد: «آن پايين عظمت آب آدم را مي گيرد. پيش آمده كه بعضي از دختران دفعات اول ناگهان مي ترسند، جيغ مي كشند و مي آيند بالااما خب به هر حال من هيچ وقت آن پايين مرگ را جلوي چشمم نديده ام.»
    ملودي طباطبايي حرف نگين را تاييد مي كند: «فيلم ها زيادي شلوغش مي كنند. ما وقتي مي خواستيم كوسه ها را ببينيم چند وقتي دنبال شان گشتيم تا پيدايشان كرديم.» او هم عمق 48 متري را تجربه كرده اما مي گويد فدراسيون جهاني، غواصي در عمق بيشتر از 30 متر را ممنوع كرده است. البته آن طور كه ملودي مي گويد بعد از عمق 10 متري ديدني هاي دريا به پايان مي رسد و فقط كنجكاوي است كه باعث مي شود غواص باز هم پايين تر برود: «در عمق پنج متر رنگ قرمز محو مي شود و در 9 متر نارنجي. هر چه پايين تر مي رويم به ترتيب زرد، سبز و بنفش هم محو مي شوند. در عمق 25 متري شما هيچ رنگي نمي بينيد. همه چيز خاكستري است. حالت عجيبي دارد. آنجا ديگر فقط ماهي هاي خيلي بزرگ و سفره ماهي هاي عظيم الجثه هستند.» ملودي از يك لذت ديگر غواصي هم صحبت مي كند: «آن پايين تنها چيزي كه مي شنوي صداي نفس خودت است. هم ترسناك است هم عجيب.» غواص ها در عمق يك زبان خاص براي صحبت كردن دارند. يكسري از علائم بين المللي هستند و يكسري هم بين هر گروهي به صورت توافقي وضع مي شود. او توضيح مي دهد غواصي اصلاً راحت نيست. مخصوصاً كار حمل و شست وشوي وسايل سنگين براي دختران خيلي سخت است با اين حال لذت غواصي به همه اين سختي ها مي ارزد: «دلفين ها كنارمان در آب شيرجه مي زنند . براي خيلي ها اين چيزها را فقط مي شود در فيلم ها ديد اما ما از نزديك تجربه اش مي كنيم.» مليسا طباطبايي يكي ديگر از قديمي هاي غواصي دختران است كه البته به دليل مشغوليت هاي تحصيلي اش بيشتر در تهران است و كار آموزش هاي اوليه در استخر را برعهده دارد. او برخلاف نگين و ملودي هنوز شنا و سينكرونايز را هم پيگيري مي كند اما غواصي براي او هم رشته كاملاً ويژه يي است. اگرچه مليسا در اين گروه آموزشي، بيشتر كار آموزش استخري را دنبال مي كند اما مي گويد غواصي در استخر و دريا اصلاً قابل مقايسه نيست: «دريا زنده است.» شروينه اميرخسروي هم اولين بار است كه غواصي مي كند. او كه بسكتبال و تنيس را هم امتحان كرده بعد از آنكه سينكرونايز را زيرنظر نگين صفايي ياد گرفت، اين بار با مربي اش همراه شده تا در 17 سالگي يك ماجراجويي هيجان انگيز را هم تجربه كند اما آنقدر از غواصي خوشش آمد كه حالاتصميم دارد يك غواص حرفه يي شود: «اولش مي ترسيدم و اصلاً فكر نمي كردم همين دفعه اول بتوانم ماهي و مرجان هاي دريايي را ببينم.» او با اعتمادي كه به مربي اش دارد، ترسش ريخته و فعلاً از اعماق آب هاي خليج فارس لذت مي برد.
    
    
دنياي زيرآب در خواب
    دنياي زير آب در شب هم ديدني است. جايي كه ماهي ها ساكت و بي حركت در آب غوطه ورند. نگين صفايي مي گويد: «ماهي ها همه خوابند. وقتي با چراغ قوه رويشان نور مي اندازيم ناگهان كاملاً بي حركت مي شوند. انگار يك آن خشك شان مي زند.» ملودي طباطبايي مي گويد: «درياي جنوب حتي در شب هم كاملاً تاريك نمي شود. در شب وقتي به دست هايمان نگاه مي كنيم انگار اطرافش پر از ستاره هاي درخشان است: پر از نور مي شود.» براي آنها غواصي در شب اصلاً ترسناك نيست. موارد ايمني را رعايت مي كنند، چاقو و چراغ قوه دارند و در تمام مدتي كه آن پايين هستند، دست هاي يكديگر را رها نمي كنند: «ماهي ها با چشم هاي باز مي خوابند.» مليسا غواصي در روز را ترجيح مي دهد: «تماشايي هايش بيشتر است.» اما با اين حال شرايط دنياي زير آب در شب كاملاً متفاوت است: «دقيقاً مثل خيابان هاي شهر مي ماند كه در شب ساكت و بدون رفت و آمد مي شود.»
    
   
 لطفاً پولدار باشيد
    غواصي را مي توانيد با كلاس هاي آموزشي كه فدراسيون برگزار مي كند، ياد بگيريد. اينجا آموزش غواصي سه مرحله دارد كه در هر دوره غواصان يك ستاره مي گيرند و به دوره بعد مي رسند. رشيدي نايب رئيس غواصي فدراسيون نجات غريق و غواصي توضيح مي دهد كه دوره هاي اوليه را در استخر برگزار مي كنند تا تازه كارها در همين استخر با وسايل غواصي آشنا شوند، قوانين فيزيك را ياد بگيرند و چند غوص ابتدايي را بزنند. در تهران استخرهاي كشوري، انقلاب و زيتون از جمله استخرهايي هستند كه اين دوره ها را برگزار مي كنند اما حتي براي دوره تك ستاره هم غواصان بايد حداقل پنج غوص در دريا بزنند. دوره اول كار زياد سخت نيست، نگين صفايي و دوستانش از همان ابتدا كارشان را در دريا شروع كردند اما حالاشناگران شان را در استخر آماده مي كنند: «اين طوري هزينه شان كمتر مي شود اما در دريا هم مي شود همين كار را انجام داد. ما از عمق يك متري شروع مي كنيم و بچه ها با وسايل آشنا مي شوند و اينكه مثلاً چطور آب ماسك شان را خالي كنند.» ملودي طباطبايي هم ترجيح مي دهد كار را در همين دريا شروع كند: «غوص رفتن در استخر هيچ انگيزه يي براي بچه ها به وجود نمي آورد. هيچ استخري دنياي اينجا را ندارد.» او كه فقط غواصي در درياي جنوب را دوست دارد حتي درياي خزر را هم براي شروع كار پيشنهاد نمي دهد. خواهرش هم خزر را دوست ندارد: «خزر اصلاً قشنگ نيست. آب كدر با ماهي هاي زشت. هيچ چيز براي ديدن ندارد. در غواصي هم كه «ديدن» مهم ترين چيز است.» همين دوره ساده تك ستاره چيزي حدود 350 هزار تومان هزينه دارد. دوره دو ستاره گران تر مي شود، جايي كه غواصي در شب را تجربه مي كنيد و در عمق بيشتري پايين مي رويد. به خاطر همين هم بايد 800 هزار تومان براي اين دوره بپردازيد. دوره سوم هزينه ها سر به آسمان مي گذارد: يك ميليون و 500 هزار تومان مي دهيد تا يك غواص حرفه يي شويد. قايقراني ياد بگيريد و آب و هوا را پيش بيني كنيد. البته اينها فقط هزينه آموزش است و بايد چيزي حدود 200 هزار تومان هم براي هر بار رفت و آمد به جنوب و اسكان چند روزه در نظر بگيريد. همين هاست كه غواصي را به رشته يي خاص و در اختيار قشري خاص تبديل كرده است اما مليسا طباطبايي مي گويد نبايد بي پولي مانع رسيدن آدم ها به آرزوهايشان شود: «وقتي نمي تواني همين حالاهزينه چيزي كه مي خواهي را بپردازي، بهتر است پولت را پس انداز كني. اگر واقعاً برايت ارزش داشته باشد اين كار را مي كني.» اما نگين صفايي ترجيح مي دهد منطقي تر فكر كند. او قبول مي كند غواصي اصلاً رشته ارزاني نيست و هزينه هاي زيادي دارد: «غواصي اصلاً ارزان نيست. ما خودمان هم تا اينجاي كار خيلي خرج كرده ايم. اصلاً يكي از مشكلاتي كه اين رشته دارد همين هزينه سنگينش است.» او توضيح مي دهد براي كمك به كساني كه توانايي پرداخت اين هزينه را ندارند، تا جايي كه بتوانند، هزينه آموزش را به صورت قسطي مي گيرند و البته خيلي هم پيش آمده كه از سهم خودشان گذشته اند و فقط هزينه كلوپ هاي غواصي كه لوازم و قايق كرايه مي دهند را از شاگران مي گيرند: «مثلاً اين دفعه با كل هزينه رفت و آمد از بچه هاي دوره تك ستاره فقط 350 گرفته ام.» اما همه مدرسان آنقدر خوش انصاف نيستند و كلاً براي غواصي بايد پولدار بود. به هرحال غوص در دنياي زير آب تجربه نابي است كه براي هر كسي پيش نمي آيد و اين ماجراجويي هيجان انگيز هم هزينه يي دارد كه بايد بپردازيد.
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ساعت 3:12  توسط علی  |